Sæson 2022-23.
Træningstider:
Mandag 17.00 – 18.30 – Ungdom alle.
Mandag 19.00 – 21.00 – Senior alle.
Tirsdag  16.15 – 17.30 Nyere spillere – 17.30 – 19.00: Øvede ungdom.
Onsdag 18.00 – 21.00 Alle  –  Hald Ege
Torsdag 16.15 – 17.30 Nyere spilere – 17.30 – 19.00 Øvede ungdom
Torsdag 19.00 – 21.00 – Senior alle.

Generalforsamling 2022

Viborg Bordtennisklubs bestyrelse indbyder hermed i hht. klubbens vedtægter alle klubbens aktive medlemmer til årets ordinære generalforsamling.

Forældre til ungdomsspillere er også meget velkomne.

Klubben er vært med lidt mad og drikkevarer.

Der er udarbejdet forslag til nye/tilpassede vedtægter – Se her

Tid og sted: Torsdag den 29. september kl. 19.15 2022 på Vestervang Skole.

Formålet med generalforsamlingen er dels af få en god snak om klubbens virke både på kort og længere sigt.

Vi skal også have valgt en ny bestyrelse. Vi er p.t. 3 medlemmer i bestyrelsen, hvor vores kassere gennem flere år Simon Kjær, ikke ønsker genvalg.
Bestyrelsen skal bestå af 3-5 personer.

Vi skal også diskuterer vores vedtægter, hvor der kommer forslag om tilpasninger.

Forslag til generalforsamlingen skal efter klubbens nuværende vedtægter være formanden i hænde senest 3 dage inden generalforsamlingen.
Forslag skal tilsendes formanden på mail: formand@viborgbtk.dk.

Klubbens vedtægter kan findes her.

Vel mødt.

Bestyrelsen