Generalforsamling 2023

Klubbens årlige generalforsamling afholdes i år torsdag den 21. september kl. 19.00 på Vestervang Skole.
Alle medlemmer og ungdomsspillernes forældre er velkomne.


Kort referat fra Generalforsamlingen 2022.

Klubbens årlige generalforsamling blev afholdt torsdag de. 29. september på Vestervang Skole.

Vi startede med doubleturnering hvor yngre og ældre blev mikset. Her deltog hele 20 spillere, som også sluttede af med sodavand og pizza.

Selve generalforsamlingen havde 17 deltagere, hvilket er klart bedre end tidligere.

Efter formandens (LH) beretning fremlagde Simon årets regnskab.
Positivt med tilskud fra DGI/DIF på 13.000 kr til 2 nye borde, som er i Hald Ege.
Et underskud på cirka 3.000,- kr. og en kassebeholdning på ca. 20.000,- kr. pr. 1. august.

Budget for det kommende år viser et underskud, der kan komme op på ca. 10.000,- kr.
Den kommende bestyrelse skal derfor arbejde for flere indtægter.

Efter valg til bestyrelsen ser klubbens ledelse således ud:
Formand: Lars-Henrik Sloth
Medlemmer:
Tobias Jensen,
Nicklas Martii Johnsen
Ruben Bols
Mads Bundgaard.
Jacob Worm valgt til både bestyrelsessupplant og revisor.

Bestyrelsen mødes snarest for en mere fast konstituering og valg af kasserer.

Hele referatet fra generalforsamlingen kan ses her