Nye lokaler

Vi spiller fremover på Vestervangskole.